Home / Обавештења

 • Специјални курс – одбрана

  Специјални курс – одбрана

  Mаст. физ.-хем. Јеленa Петровић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм „Спектроскопско испитивање угљеничне плазме индуковане ТЕА CO2 ласером“дaнa 25.11.2019. гoдинe, сa пoчeткoм...

 • Специјални курс – одбрана

  Специјални курс – одбрана

  Дипл. физ.-хeм. Александра Стојиљковић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм „Моделирање синергетског деловања аргинин вазопресина и кортикотропин-ослобађајућег хормона на динамичка стања и...

 • Извештај Комисије – избор у звање

  Извештај Комисије – избор у звање

  Извештај Комисије за избор маст. физ.- хем. Тамаре Петровић, студента докторских студија Факултета за физичку хемију, у звање истраживач-приправник Факултета за физичку хемију, стављен је...

 • Извештај Комисије – избор у звање

  Извештај Комисије – избор у звање

  Реферат Комисије и сажетак реферата Комисијe о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и на радно место место једног ванредног професора за ужу...

 • Извештај комисије – избор у звање

  Извештај комисије – избор у звање

  Извештај и резиме извештаја Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др...

 • Интеринституциони споразум потписан у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма – пријава кандидата – University of Granada (UGR), (Spain)

  Интеринституциони споразум потписан у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма – пријава кандидата – University of Granada (UGR), (Spain)

  Поштовани, Обавештавамо Вас да је због великог одзива, продужен крајњи рок за пријаву кандидата, односно рангирање кандидата за Универзитет University of Granada (UGR), (Spain), а...

 • Конкурс – избор у звање

  Конкурс – избор у звање

  Кункурс ФФХ за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Физичка хемија, радиохемија и нуклеарна хемија

 • Реферат Комисије – избор у звање

  Реферат Комисије – избор у звање

  Реферат Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и на радно место место једног доцента за ужу научну област Физичка хемија –...

 • МАС

  МАС

  Комисија за мастер и специјалистичке студије Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, за школску 2019/20. годину, прегледала је сву документацију пријављених кандидата у другом...

 • ДАС

  ДАС

  Комисија за докторске студије Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, за школску 2019/20. годину, прегледала је сву документацију пријављених кандидата у другом уписном року...

1 2 3 32