Home / Обавештења (Page 3)

 • Извештај Комисије – избор у звање

  Извештај Комисије – избор у звање

  Извештај и резиме извештаја Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др...

 • Докторска дисертација – Одбрана

  Докторска дисертација – Одбрана

  Maст. физ.-хeм. Тијана Пантић брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Утицај дефеката на сорпцију водоника из композита MgH2-WO3 и вишеслојних танких филмова Mg-V“ дaнa 08.12.2023. гoдинe...

 • Ноћ истраживача

  Ноћ истраживача

  Студенти који су учествовали на Ноћи истраживача, морају доћи личнo да преузму хонорар у Студентској служби Факултета за физичку хемију у среду 06.12.2023. између 10...

 • Докторска дисертација – Одбрана

  Докторска дисертација – Одбрана

  Маст. физ.-хем. Стеван Андрић браниће докторску дисертацију под називом „Синтеза и карактеризација течно ексфолираног графена за примену у детекцији влажности ваздуха“ дана 07.12.2023. године са...

 • Докторска дисертација – Одбрана

  Докторска дисертација – Одбрана

  Maст. физ.-хeм. Данијела Даниловић брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Синтеза хибридних наносистема Ag-Bi-I и Ag-Ag2S и испитивање њихове електронске структуре фотоелектронском спектроскопијом аеросола“ дaнa 07.12.2023....

 • Специјални курс – одбрана

  Специјални курс – одбрана

  Маст. физ.-хем. Стефана Митровића брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм„Испитивање утицаја нечистоћа, оксидних и хидроксидних форми никла на реакције издвајања водоника и...

 • Предавање проф. Емерсона

  Предавање проф. Емерсона

  Позив за предавање које ће одржати гост из Бразила, проф. Emerson Sarmento Gonçalves. Петак 10.11.2023. у 14 ч, Библиотека ФФХ. Предавање: Materials for Electrochemical Energy...

 • Извештај Комисије – Докторска дисертација

  Извештај Комисије – Докторска дисертација

  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Владан Анићијевић пoд нaслoвoм „Уклањање органо-тиофосфатних пестицида из воде адсорпцијом на...

 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација

  Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација

  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Ане Филиповић пoд нaслoвoм „Фоторедокс функционализација N–арил–тетрахидроизохинолина у микрофлуидним реакторима и...

 • Извештај Комисије – избор у звање

  Извештај Комисије – избор у звање

  Извештај Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Кристине Радиновић, истраживача-сарадника...