Home / Огласи

 

Позиви за наградне конкурсе, отворена радна места, учешћа на пројектима итд.

22

јан 20

Позив за номинацију кандидата за Награду за изузетност Хемофарм фондације

Поштовани/е, У име Комитета за доделу Награде за изузетност, Хемофарм фондација има част да Вас позове да номинујете кандидата за...
Read More

Архива

Издавање стана Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београдупословања, у виђеном стању.

http://ffhglasnik.ffh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/10/Oglas.pdf


Задужбина Ђоке Влајковића – Оглас за стан

http://ffhglasnik.ffh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/10/Tekst-oglasa-za-sajt-IV-put.pdf


Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа: Једног наставника на академским студијама у звање редовни професор за ужу научну област Физичка хемија – контрола и заштита животне средине, а за предмет Физичка хемија 2 и једног сарадника у звању асистент са докторатом за ужу научну област Физичка хемија – хемијска кинетика.

http://ffhglasnik.ffh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/06/konkurs-za-redovnog-prof..pdf


Конкурс за избор у звање – наставник на академским студијама – Физичка хемија – спектрохемија

http://ffhglasnik.ffh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/06/konkurs-redovni-prof.-FH-spektrohemija-1.pdf


Sestre Bulajić – odluka o konkursu

http://ffhglasnik.ffh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/05/7.-Sestre-Bulajic-Odluka-o-konkursu.pdf


Конкурс за редовног професора на ФФХ

http://ffhglasnik.ffh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/05/konkurs-za-redovnog-profesora-na-FFH.pdf


Конкурс – за избор у звање два доцента

http://ffhglasnik.ffh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/04/KONKURS-FFH-za-dva-docenta.docx


Задужбина Ђоке Влајковића – Оглас за стан 6

http://ffhglasnik.ffh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/04/Zaduzbina-Djoke-Vlajkovica-Oglas-za-stan-6.pdf


 

Подели