Home / Обавештења

 • Извештај Комисије – избор у звање

  Извештај Комисије – избор у звање

  Реферат Комисије и сажетак реферата Комисијe о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и на радно место место једног ванредног професора за ужу...

 • Извештај Комисије – Докторска дисертација

  Извештај Комисије – Докторска дисертација

  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Ђорђа Цвјетиновића пoд нaслoвoм „Синтеза, физичкохемијска карактеризација и in vitro/in vivo...

 • Програм ИДЕЈЕ

  Програм ИДЕЈЕ

  Обавештавамо колеге да је Факултет за физичку хемију је добио један пројекат из програма “ИДЕЈЕ”: Акроним: AdConPolyMat Назив пројекта: Advanced Conducting Polymer-Based Materials for Electrochemical...

 • Конкурс – избор у звање

  Конкурс – избор у звање

 • Одлука о изменама и допунама правилника – ФФХ

  Одлука о изменама и допунама правилника – ФФХ

 • Horizon Europe Matchmaking Event – Montenegro

  Horizon Europe Matchmaking Event – Montenegro

  Dear colleagues, The Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Montenegro, together with the Ministry of Economic Development and the Chamber of Economy of...

 • Јавни позив – НСВО

  Јавни позив – НСВО

  Текстови јавних позива и обрасци за пријављивање нових чланова НСВО

 • Специјални курс – одбрана

  Специјални курс – одбрана

  Маст. физ.-хем. Лазар Ракочевић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм„Електрокатализа реакције издвајања водоника на различитим угљеничним подлогама модификованим Au, Pd и Pt...

 • Специјални курс – одбрана

  Специјални курс – одбрана

  Маст. еколог Слађанa Доронтић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм„ Синтеза и модификација графенских квантних тачака и њихова примена у детекцији катјона...

 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација

  Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација

  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Милице Нешовић пoд нaслoвoм „Полифенолни профил, антиоксидациона активност и основни физичкохемијски...

1 2 3 55