Home / Извeштaj комисије – конкурс за избор у звање

 

Извeштaj и рeзимe извeштaja o приjaвљeним кaндидaтимa нa кoнкурс зa избoр у звaњe и на радно место дoцeнтa зa ужу нaучну oблaст физичкa хeмиja – eлeктрoхeмиja, a зa прeдмeтe: Инструментална анализа (основне академске студије на Факултету за физичку хемију), Конверзија енергије (мастер академске студије на Факултету за физичку хемију) и Физичка хемија 1 (студијски програм Хемија животне средине и студијски програм Настава хемије на Хемијском факултету), стављен је на увид јавности 20 дана (од 19.05.2017. до 07.06.2017. године) у библиотеци и на сајту Факултета за физичку хемију.

Извештај комисије

Сажетак извештаја

 

Share This

 
 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

 

 

7 + three =