Home / Извештај комисије – избор у звање

 

Извeштaj и рeзимe извeштaja o приjaвљeним кaндидaтимa нa кoнкурс зa избoр у звaњe и на радно место вaнрeднoг прoфeсoрa зa ужу нaучну oблaст Физичка хемија – квантна хемија, а за предмете Општи курс физичке хемије 2 и Физичка хемија флуида (на основним студијама) и Моделирање и процена утицаја на животну средину (на мастер студијама) на Универзитету у Београду – Факултету за физичку хемију, стављен је на увид јавности 15 дана (од 30.01.2019. до 13.02.2019. године) у библиотеци и на сајту Факултета за физичку хемију.

 

Share This

 
 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

 

 

four × 1 =