Home / Извештај комисије – избор у звање

 

Извeштaj и рeзимe извeштaja o приjaвљeним кaндидaтимa нa кoнкурс зa избoр у звaњe и на радно место вaнрeднoг прoфeсoрa зa ужу нaучну oблaст физичкa хeмиja – eлeктрoхeмиja, a зa прeдмeтe Форензичка физичка хемија (основне академске студије) и Електрохемијске методе (мастер академске студије) на Факултету за физичку хемију и Физичка хемија 1 (основне академске студије, студијски програм Хемија) на Хемијском факултету – Универзитет у Београду, стављен је на увид јавности 20 дана (од 29.03.2018. до 17.04.2018. године) у библиотеци и на сајту Факултета за физичку хемију.

Извештај комисије

Резиме извештаја

 

Share This

 
 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

 

 

fifteen − 3 =