Home / Извештај комисије – Избор у звање

 

Реферат Комисије и издвојена мишљења чланова Комисијe о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и на радно место место једног доцента за ужу научну област Физичка хемија – хемијска термодинамика, материјали а за предмете Математичке методе у физичкој хемији (основне академске студије, обавезан предмет) и Практикум из математике за физикохемичаре (основне академске студије, изборни предмет) на Факултету за физичку хемију, на одређено време од пет година, стављени су на увид јавности 15 дана (од 12.07.2019. године до 12.09.2019. године)* у библиотеци и на сајту Факултета за физичку хемију.

*Напомена: Време увида јавности не тече у периоду од 15. јула до 31. августа у склaду са чланом 30 Правилника Универзитета у Београду о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника.

 

Share This

 
 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

 

 

17 − twelve =