Home / Јавне набавке

 

Јавне набавке, јавне набавке мале вредности, набавке на које се закон не примењује.


ЈНМВ  1.1.16./2020, Набавка ЦЦД камере

17.07.2020. – Одлука о додели уговора
29.06.2020. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке
29.06.2020. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.2.1./2020, Сервис ЕПР спектрометра

29.06.2020. – Одлука о закљученом уговору
11.06.2020. – Одлука о додели уговора
29.05.2020. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке
29.05.2020. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.13./2020, Рачунари и рачунарске компоненте

10.06.2020. – Одлука о закљученом уговору
29.05.2020. – Одлука о додели уговора
20.05.2020. – Питања и одговори
15.05.2020. – Конкурсна документација – измена 2
14.05.2020. – Питање и одговори
14.05.2020. – Конкурсна документација – измена 1
13.05.2020. – Питање и одговори
12.05.2020. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке
12.05.2020. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.6/2019, Лабораторијско стакло и потрошни материјал за научна истраживања 1

20.12.2019. – Одлука о додели уговора
12.12.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
12.12.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.17./2019, Опрема за научна истраживања

19.12.2019. – Одлука о додели уговора
11.12.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
11.12.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.8/2019, Лабораторијско стакло и потрошни материјал за научна истраживања 3 – Поновљени поступак за партије 1 и 2

18.12.2019. – Одлука о додели уговора
09.12.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
09.12.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.4/2019, Хемикалије за научна истраживања 2

16.12.2019. – Одлука о обустави поступка
16.12.2019. – Одлука о додели уговора
02.12.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности – измена
02.12.2019. – Конкурсна документација – измена
20.11.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
20.11.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.8/2019, Лабораторијско стакло и потрошни материјал за научна истраживања 3

02.12.2019. – Одлука о обустави поступка
02.12.2019. – Одлука о додели уговора
19.11.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
19.11.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.9./2019, Рачунари, рачунарска опрема и компоненте 1

09.12.2019. – Одлука о додели уговора
19.11.2019. – Обавештење о продуженом року за достављање понуда
19.11.2019. – Конкурсна документација – измена
15.11.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
15.11.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.10/2019, Рачунари, рачунарска опрема и компоненте 2

26.11.2019. – Одлука о додели уговора – измена
21.11.2019. – Одлука о додели уговора
13.11.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
13.11.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.7/2019, Лабораторијско стакло и потрошни материјал за научна истраживања 2, поновљени поступак за Партију 1

01.11.2019. – Одлука о додели уговора
21.10.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
21.10.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.14./2019, Опрема за наставу

13.11.2019. – Одлука о обустави поступка
13.11.2019. – Одлука о додели уговора
21.10.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
21.10.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.15./2019, Рачунари и рачунарске компоненте за наставу

13.08.2019. – Обавештење о закљученом уговору
26.07.2019. – Одлука о додели уговора
15.07.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
15.07.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.11./2019, Рачунари, рачунарска опрема и компоненте 3

13.08.2019. – Обавештење о закљученом уговору
26.07.2019. – Одлука о додели уговора
11.07.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
11.07.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.3/2019, Хемикалије за научна истраживања 1

13.08.2019. – Обавештење о закљученом уговору
13.08.2019. – Обавештење о обустави поступка
22.07.2019. – Одлука о обустави поступка
19.07.2019. – Одлука о додели уговора
10.07.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
10.07.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.7/2019, Лабораторијско стакло и потрошни материјал за научна истраживања 2

08.08.2019. – Обавештење о закљученом уговору
08.08.2019. – Обавештење о обустави поступка
30.05.2019. – Одлука о обустави уговора
30.05.2019. – Одлука о додели уговора
16.05.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
16.05.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.2/2019, Лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал за наставу

26.07.2019. – Обавештење о закљученом уговору
27.05.2019. – Одлука о додели уговора
20.05.2019. – Питања и одговори
15.05.2019. – Конкурсна документација – измена
13.05.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
13.05.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.1/2019, Хемикалије за наставу

25.07.2019. – Обавештење о закљученом уговору
17.05.2019. – Одлука о додели уговора
13.05.2019. – Записник о отварању понуда
10.05.2019. – Питања и одговори
24.04.2019. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
24.04.2019. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.8/2018, Лабораторијско стакло и потрошни материјал за научна истраживања 3

18.01.2019. – Обавештење о закљученом уговору
17.12.2018. – Одлука о додели уговора
06.12.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
06.12.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.5/2018, Хемикалије за научна истраживања 3

18.01.2019. – Обавештење о закљученом уговору
18.01.2019. – Обавештење о обустави поступка
17.12.2018. – Одлука о обустави поступка
14.12.2018. – Одлука о додели уговора
06.12.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
06.12.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.14/2018, Рачунари, рачунарска опрема и компоненте 1

18.01.2019. – Обавештење о закљученом уговору
14.12.2018. – Одлука о додели уговора
05.12.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
05.12.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.16/2018, Рачунари, рачунарска опрема и компоненте 3

18.01.2019. – Обавештење о закљученом уговору
13.12.2018. – Одлука о додели уговора
05.12.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
05.12.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.3.1/2018, Реконструкција/израда нових електроенергетских инсталација, напајања, осветљења и техничких инсталација

18.01.2019. – Обавештење о закљученом уговору
06.12.2018. – Одлука о додели уговора
26.11.2018. – Питања и одговори
19.11.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
19.11.2018. –Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.7/2018, Лабораторијско стакло и потрошни материјал за научна истраживања 2

18.01.2019. – Обавештење о закљученом уговору
18.01.2019. – Обавештење о обустави поступка
22.11.2018. – Одлука о обустави поступка
22.11.2018. – Одлука о додели уговора
08.11.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
08.11.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.6/2018, Лабораторијско стакло и потрошни материјал за научна истраживања 1

16.01.2019. – Обавештење о закљученом уговору
20.11.2018. – Одлука о додели уговора
07.11.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
07.11.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.3/2018, Хемикалије за научна истраживања 1

16.01.2019. – Обавештење о обустави поступка
16.01.2019. – Обавештење о закљученом уговору
26.11.2018. – Одлука о обустави поступка
26.11.2018. – Одлука о додели уговора
06.11.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
06.11.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНОП 1.1.2/2018, Лабораторијска опрема и уређаји за наставу и научна истраживања

14.01.2019. – Обавештење о закљученом уговору
11.12.2018. – Одлука о додели уговора
28.11.2018. – Питања и одговори
26.11.2018. – Питања и одговори
23.11.2018. – Питања и одговори
22.11.2018. – Питања и одговори
20.11.2018. – Измена конкурсне документације
19.11.2018. – Питања и одговори 2
16.11.2018. – Питања и одговори
29.10.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
29.10.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.4/2018, Хемикалије за научна истраживања 2

22.11.2018. – Обавештење о закљученом уговору
24.10.2018. – Одлука о додели уговора
12.10.2018. – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
12.10.2018. – Конкурсна документација – измена
05.10.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале врадности
05.10.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.9/2018, Хемикалије за наставу – поновљени поступак

14.09.2018. – Питања и одговори
10.09.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
10.09.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.18/2018, Набавка мањих уређаја за студентске вежбе

11.08.2018. – Одлука о обустави поступка
12.07.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
12.07.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.15/2018, Рачунари, рачунарска опрема и компоненте 2

09.08.2018. – Обавештење о обустави поступка
09.08.2018. – Обавештење о закљученом уговору
23.07.2018. – Одлука о обустави поступка
23.07.2018. – Одлука о додели уговора
17.07.2018. – Питањеа и одговори
10.07.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
10.07.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.9/2018, Хемикалије за наставу

28.06.2018. – Одлука о обустави поступка
28.06.2018. – Одлука о додели уговора
04.06.2018. – Конкурсна документација – измена
04.06.2018. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
30.05.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
30.05.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.10/2018, Лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал за наставу

12.06.2018. – Одлука о додели уговора
24.05.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
24.05.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.17./2018, Сцинтилациони бројач за студентске вежбе из радиохемије

16.05.2018. – Обавештење о закљученом уговору
23.04.2018. – Одлука о додели уговора
12.04.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
12.04.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.1./2018, Лабораторијска опрема и уређаји за пројекат НАТО-ДУРАПЕМ

12.03.2018. – Обавештење о закљученом уговору
12.02.2018. – Одлука о додели уговора
30.01.2018. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
30.01.2018. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.10/2017, Лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал за научна истраживања 3

12.03.2018. – Обавештење о закљученом уговору
22.12.2017. – Одлука о додели уговора
13.12.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
13.12.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.9/2017, Лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал за научна истраживања 2

12.03.2018. – Обавештење о закљученом уговору
12.03.2018. – Обавештење о обустави поступка
20.12.2017. – Одлука о додели уговора
20.12.2017. – Одлука о обустави поступка
12.12.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
12.12.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.7/2017, Хемикалије за научна истраживања 3

29.12.2017. – Обавештење о закљученом уговору
20.12.2017. – Одлука о додели уговора
11.12.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
11.12.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.19/2017, Набавка рачунара, компоненти и софтвера за научно-истраживачки рад

29.12.2017. – Обавештење о закљученом уговору
14.12.2017. – Одлука о додели уговора
06.12.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
06.12.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.20/2017, Потрошни лабораторијски материјал за реализацију пројекта НАТО-ДУРАПЕМ

12.12.2017. – Обавештење о закљученом уговору
05.12.2017. – Одлука о додели уговора
16.11.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
16.11.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.3.1/2017, Адаптација лаб. 258, 259 и замена олука на пасарели

01.12.2017. – Обавештење о обустави поступка
27.11.2017. – Одлука о обустави поступка
15.11.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
15.11.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.18/2017, Хемикалије и лабораторијски материјал за реализацију међународног пројекта – ЕМЕРА МЕД ЛИМИТЕД

13.12.2017. – Обавештење о закљученом уговору
24.11.2017. – Одлука о додели уговора
14.11.2017. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
14.11.2017. – Конкурсна документација – измена
10.11.2017. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
08.11.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
08.11.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈН 1.1.21/2017, Набавка и уградња спектрографа за Раман

18.12.2017. – Обавештење о закљученом уговору
04.12.2017. – Одлука о додели уговора
01.11.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
01.11.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.17/2017, Рачунари, рачунарска опрема и компоненте

07.11.2017. – Обавештење о закљученом уговору
27.10.2017. – Одлука о додели уговора
20.10.2017. – Питања и одговори
16.10.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
16.10.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.12/2017, Лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал за наставу

24.07.2017. – Обавештење о закљученом уговору
24.07.2017. – Обавештење о обустави поступка
24.07.2017. – Обавештење о закљученом уговору
14.07.2017. – Одлука о обустави поступка
14.07.2017. – Одлука о додели уговора
07.07.2017. – Питања и одговори
05.07.2017. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
05.07.2017. – Конкурсна документација – измена
03.07.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
03.07.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.8/2017, Лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал за научна истраживања 1

24.07.2017. – Обавештење о обустави поступка
24.07.2017. – Обавештење о закљученом уговору
27.06.2017. – Одлука о обустави поступка
27.06.2017. – Одлука о додели уговора
02.06.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
02.06.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавне набавке


ЈНМВ 1.1.5./2017, Хемикалије за научна истраживања 1

12.07.2017. – Обавештење о закњученом уговору
16.06.2017. – Одлука о додели уговора
31.05.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
31.05.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавну набавку


ЈНМВ 1.1.11/2017, Хемикалије за наставу

12.07.2017. – Обавештење о обустави поступка
12.07.2017. – Обавештење о закљученом уговору
27.06.2017. – Одлука о обустави поступка
13.06.2017. – Одлука о додели уговора
01.06.2017. – Питања и одговори
26.05.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
26.05.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавну набавку


ЈНМВ 1.2.1/2017, Штампање књига, уџбеника, публикација, постера и сл.

22.06.2017. – Обавештење о закљученом уговору
07.06.2017. – Одлука о додели уговора
25.05.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
25.05.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавну набавку


JHMB 1.1.4./2017. Лабораторијска опрема и уређаји – Ласер за Раман

22.06.2017. – Обавештење о закљученом уговору
18.05.2017. – Одлука о додели уговора
05.05.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
05.05.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавну набавку


JHMB 1.1.2/2017. Лабораторијскa опрема и уређаји за пројекат НАТО-ДУРАПЕМ – Командни модул за тест станицу за горивне ћелије 100WATTSMART2PEM

12.05.2017. – Обавештење о закљученом уговору
27.04.2017 – Одлука о додели уговора
18.04.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
18.04.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јPrimena SERS i SERRS tehnika, biosenzori na bazi SPR- SAJTавну набавку


ЈНМВ 1.1.1/2017. Лабораторијскa опрема и уређаји за пројекат НАТО-ДУРАПЕМ – Потенциост

08.03.2017 – Обавештење о закљученом уговору
28.02.2017. – Одлука о додели уговора
14.02.2017. – Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
14.02.2017. – Конкурсна документација
Линк ка порталу управе за јавну набавку


План јавних набавки за 2024 -0 годину.

План јавних набавки за 2023 -4 годину.

План јавних набавки за 2023 -3 годину.

План јавних набавки за 2023 -2 годину.

План јавних набавки за 2023 -1 годину.

План јавних набавки за 2023 -0 годину.

План јавних набавки за 2022 -3 годину.

План јавних набавки за 2022 -2 годину.

План јавних набавки за 2022 -1 годину.

План јавних набавки за 2022 -0 годину.

План јавних набавки за 2021 -4 годину.

План јавних набавки за 2021 -3 годину.

План јавних набавки за 2021 -2 годину.

План јавних набавки за 2021 -1 годину.

План јавних набавки за 2021 -0 годину.

План јавних набавки за 2020 -2 годину.

План јавних набавки за 2020 -1 годину.

План јавних набавки за 2020. годину.

План јавних набавки за 2019- годину.

План јавних набавки за 2018. годину.

План јавних набавки за 2017. годину

 

Share This