Home / Обавештења

 

Реферати на увиду јавности, конкурси за изборе у звања.

5

јун 23

Докторска дисертација – одбрана

Maст. физ.-хeм. Жељкo Мравик брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Физичкохемијска својства графен-оксида, 12-волфрамофосфорне киселине и њихових композита озрачених јонским сноповима...
Read More

16

мај 23

Специјални курс – одбрана

Маст. физ.-хем. Соња Зрилић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм„Испитивање водоничних веза између координованих аминокиселина и воде“дaнa...
Read More

15

мај 23

Извeштaj Кoмисиje – докторска дисертација

Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Анђеле Митровић Рајић пoд нaслoвoм „Механохемијска...
Read More

12

мај 23

Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација

Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Ане Весковић пoд нaслoвoм „Примена електронске...
Read More

12

мај 23

Извештај Комсије – избор у звање

Извештај и резиме извештаја Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за стицање научног...
Read More

10

мај 23

Контакти за психолошку подршку

Центар за ментално здравље: Београд, Теразије 3, III спрат: 011/3612-467, 064/8652-520 Клиника Лаза Лазаревић, Национална линија за помоћ адолесцентима: 0800 309 309, https://www.lazalazarevic.rs/ Центар Срце: 0800 300...
Read More

10

мај 23

Академија струковних студија у Шапцу

Хитно је потребан физичар/физикохемичар - сарадник у настави/асистент, студент мастер академских или докторских студија који је претходни ниво студија завршио...
Read More

4

мај 23

Извештај Комисије – избор у звање

Извештај и резиме извештаја Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за стицање научног...
Read More

13

апр 23

Извештај Комисије – избор у звање

Извештај и резиме извештаја Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за избор за...
Read More
1 2 3 68
 

Share This