Home / Обавештења

 

Реферати на увиду јавности, конкурси за изборе у звања.

2

феб 23

Конкурс за радна места: редовни професор, доцент и асистент

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ –ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУБеоград, Студентски трг 12-16тел. 3336-601 Универзитет у Београду-Факултет за физичку хемију објавио је конкурс...
Read More

29

јан 23

Студенти се питају

Допис факултетима Студенти се питају
Read More

19

јан 23

Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација

Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Слађане Доронтић пoд нaслoвoм „Синтеза и...
Read More

19

јан 23

Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација

Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Слађане Марић пoд нaслoвoм „Примена водених...
Read More

26

дец 22

Позив за укључење талентованих младих  истраживача – студената докторских студија у научноистраживачки рад НИО

Министарство науке, технолошког развоја и иновација дана 25. децембра 2022. године расписало је Шести позив за укључење талентованих младих  истраживача...
Read More

16

дец 22

Специјални курс – Одбрана

Мст. хем. Гоитом Гебремариам брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм „Трендови у електрокатализи реакције еволуције водоника –...
Read More

13

дец 22

Извештај Комисије – Докторска дисертација

Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Милијане Драгојловић пoд нaслoвoм „Утицај допирања...
Read More

12

дец 22

Конкурса за доделу награда Задужбине Ђоке Влајковића

Одлука о расписивању конкурса за доделу награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника Универзитета у Београду....
Read More

24

нов 22

Програм – Кадар да будем кадар

Поштовани, са задовољством Вас обавештавамо да ћемо од 9. до 19. децембра 2022. године организовати серију бесплатних тренинга за студенте...
Read More

22

нов 22

Извештај Комисије – избoр у звaњe

Реферат Комисије o приjaвљeним кaндидaтимa нa кoнкурс зa избoр у звaњe и на радно место једног асистента са докторатом за...
Read More
1 2 3 64
 

Share This