Home / Позив на предавање – др Зоран Јакшић

 

Позивамо вас на састанак Секције за физичку хемију материјала у оквиру кога ће Др Зоран Јакшић одржати предавање о метаматеријалима (више детаља о предавању налази се у прилогу, као и у наставку поруке).

Поред тога, желели бисмо да заједно изаберемо ново руководство Секције, о чему смо постигли споразум и са Проф. Надеждом Петрановић, досадашњом председницом ове Секције.

Молимо вас да се одазовете позиву и спремите предлоге за избор Председника и Секретара, како бисмо брже и лакше обавили овај административни део посла.

Подсећам вас да је Секција за физичку хемију материјала једна од најактивнијих на свим нашим конференцијама, али се ван тих термина није састајала током дужег низа година.

Избор новог руководства би требао да обезбеди интензивирање наших активности и трајну афирмацију ове науке.

Срдачан поздрав,

Канцеларија Друштва физикохемичара Србије

Нанофотонски и плазмонски метаматеријали

Зоран Јакшић
Центар за микроелектронске технологије и монокристале,
Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду, Београд

Сажетак
Приказано је стање истраживања у свету и код нас у области метаматеријала за оптичку област (инфрацрвени, видљиви и ултраљубичасти опсег), базираних на нанофотонским и наноплазмонским ефектима. Метаматеријали су вештачке композитне структуре које омогућују постизање електромагнетских параметара какви не постоје у природи или се ретко срећу. Пре свега се ради о постизању екстремних вредности индекса преламања (врло високе, врло ниске укључујући блиске нули и негативне – тзв. „брза“, „спора“ и „леворука“ светлост). Могућност готово произвољног подешавања спектралне и просторне дисперзије даје велики степен слободе у пројектовању оптичког простора и доводи до нове парадигме, тзв. трансформационе оптике. Једна од најбитнијих последица израде структура базираних на метаматеријалима јесте могућност локализације оптичког поља на растојањима знатно мањим од радне таласне дужине. То са своје стране омогућује велики број практичних апликација као што су ултраосетљиви хемијски сензори са прецизношћу до једног појединачног молекула, суперапсорбери светлости, суперсочива са резолуцијом која знатно превазилази дифракциони лимит, побољшани фотокаталитички микрореактори и многе друге. У излагању су приказане стратегије израде оптичких метаматеријала, њихове главне физичке особине и дат је осврт на главне практичне апликације.

Кратка биографија
З. Ј. је научни саветник Института за хемију, технологију и металургију (ИХТМ) Универзитета у Београду и научни руководилац Центра за микроелектронске технологије ИХТМ. Бави се истраживањима у областима нанооптике и нанофотонике, плазмонике и електромагнетских метаматеријала, микро- и наноелектромеханичких система (МЕМС и НЕМС) и инфрацрвених полупроводничких детектора. Оснивач је прве српске групе за плазмонику и метаматеријале. Аутор је преко 330 научних публикација, укључујући 2 међународне монографије (Z. Jakšić, „Micro and Nanophotonics for Semiconductor Infrared Detectors”, Springer, 2014 и Z. Jakšić, „Optical metamaterials as the platform for a novel generation of ultrasensitive chemical or biological sensors”, Nova Science, 2010), 5 поглавља у међународним монографијама, 76 чланака у међународним часописима и већег броја радова по позиву. Рецензент је издања Nature, Elsevier Books, Optics Express, Optics Communications, Optics Letters, Journal of Optics A, IEEE Sensors, итд. Председник је Оптичког друштва Србије. Почасни је члан Удружења за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику (ЕТРАН), Senior Member међународног удружења IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) и члан америчког OSA (The Optical Society). Организатор, председавајући и уредник зборника неколико десетина међународних и домаћих научних конференција. Члан је уредништва неколико међународних научних часописа (Electronics, Biomimetics, Facta Universitatis Series EE).

Плакат

 

Share This

 
 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *