Проф. др Љубиша Игњатовић – интервју

 

ФФХ Инстаграм

 

ФФХ Твитер

Физичка хемија макромолекула | Студентска страна https://t.co/0edehc3JJn
Практикум из коришћења рачунара | Студентска страна https://t.co/hI6gsAYmur
Стипендије за мастер студије у Украјни и из области нуклеарне форензике | Студентска страна https://t.co/NsZjuGf5Vs
Курир Факултета за физичку хемију | Студентска страна https://t.co/tDtdGgIMmm
Студентске анкете | Студентска страна https://t.co/fYjhrUSH57
Нове физичкохемијске методе | Студентска страна https://t.co/RZn80djVm7
 

RSS Physical chemistry – Latest research and news | Nature